Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden goedkopeproducten.eu
Onze doelstelling is, om u de beste service te verlenen tegen een lage prijs. 
Alle artikelen die u bestelt, worden binnen Nederland op onze kosten aan u toegezonden. Om de verzendkosten (en daardoor ook de prijs van het artikel) zo laag mogelijk te houden, zult u de artikelen daardoor veelal niet in de oorspronkelijke/originele verpakking ontvangen. Wij garanderen echter dat de door ons geleverde artikelen 100% nieuw zijn. Mocht u om een of andere reden niet tevreden zijn over onze producten, neem dan gerust contact met ons op.
Website:        www.goedkopeproducten.eu
E-mail:                info@goedkopeproducten.eu

1. Algemene verkoopsvoorwaarden Goedkopeproducten.eu
Zodra wij de bevestiging van uw bestelling op onze site www.goedkopeproducten.eu  ontvangen, wordt een geldige verkoopsovereenkomst afgesloten tussen u en ons.
Zodra de bestelde goederen door u betaald zijn, verplicht goedkopeproducten.eu zich tot levering van die producten, behoudens overmacht of ontoereikende voorraad. 
Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de besteldatum is ontvangen, krijgt u via een E-mailbericht een herinnering. U heeft dan nog 7 dagen de tijd om uw betaling te verrichten. Als uw betaling niet binnen 21 dagen na de besteldatum is ontvangen, wordt de bestelling, alsmede de koopovereenkomst automatisch ongedaan gemaakt.
Indien door u bestelde en betaalde goederen niet meer voorradig zijn, krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk na uw bestelling bericht. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de verwachte levertijd zal zijn. Indien deze levertijd voor u niet aanvaardbaar is, kunt u dit via een E-mailbericht aan info@goedkopeproducten.eu kenbaar maken. In dat geval zal goedkopeproducten.eu het door u betaalde bedrag onmiddellijk terugstorten op het rekeningnummer waarmee de betaling werd gedaan. Na deze terugbetaling is de koopovereenkomst voor de betreffende artikelen automatisch beëindigd.

2. Recht om van uw aankoop af te zien
De wet "Koop op afstand" verleent de consument het recht de verkoper binnen de 7 werkdagen volgend op zijn aankoop mee te delen dat hij van de aankoop afziet.
U kunt hier uiteraard gebruik van maken. 
Als u nog niet betaald heeft, kunt u via een E-mailbericht aan info@goedkopeproducten.eu kenbaar maken dat u van de koop afziet. Wij stellen het op prijs als u daarbij ook aangeeft wat daar de reden van is. Na ontvangst van uw bericht wordt de koopovereenkomst automatisch ongedaan gemaakt. U krijgt hiervan een bevestiging per E-mail.
Als u, nadat u het artikel aan ons betaald heeft, binnen de 7 werkdagen van uw aankoop wenst af te zien, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een E-mailbericht  te sturen naar retour@goedkopeproducten.eu. Tevens dient u het betreffende artikel binnen een redelijke termijn na deze kennisgeving (4 werkdagen) naar ons terug te zenden. De verzendkosten zijn daarbij voor uw rekening.
Het terug te sturen artikel dient te verkeren in de staat waarin het door u werd ontvangen.  Het artikel moet vrij zijn van gebruikerssporen, mag niet beschadigd zijn en moet door u deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd worden. Niet voldoende gefrankeerde poststukken worden door ons niet in ontvangst genomen. 
Zodra wij het artikel terugontvangen hebben zullen wij u hieromtrent informeren. Indien het terug ontvangen artikel, naar oordeel van goedkopeproducten.eu, in ordentelijke staat is, zal het door u betaalde bedrag onmiddellijk teruggestort worden op het rekeningnummer waarmee de betaling werd gedaan. Na terugstorting is de koopovereenkomst voor de betreffende artikelen automatisch beëindigd.
Indien het teruggestuurde artikel naar de mening van goedkopeproducten.eu niet in ordentelijke staat is, zult u hierover per E-mailbericht geïnformeerd worden en zullen wij trachten om gezamenlijk tot een, voor beide partijen aanvaardbare,  oplossing te komen. 

3. Beschadigde of defecte artikelen
Indien een door u ontvangen artikel beschadigd of defect is, dan dient u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst, middels een E-mailbericht naar info@goedkopeproducten.eu aan ons kenbaar te maken. Hierbij dient u aan te geven wat de aard van het mankement is. Bij voorkeur ontvangen wij een foto waarop het mankement zichtbaar is. Wij zullen uw bericht beoordelen, waarna wij in overleg met u zullen trachten om gezamenlijk tot een, voor beide partijen aanvaardbare, oplossing te komen. 

4. Verzendkosten
Alle artikelen op www.goedkopeproducten.eu zijn geprijsd inclusief verpakkings-en verzendkosten voor verzending naar een adres binnen Nederland. U weet dus altijd wat u netto betaalt voor een artikel. Verzending naar ander landen binnen Europa brengt voor ons extra kosten met zich mee, waardoor wij per zending 1 euro extra in rekening brengen. 
Goedkopeproducten.eu verzendt de artikelen met TNT-Post en is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen die optreden tijdens het vervoer. Indien gewenst kan de consument/ afnemer de artikelen met verhoogde aansprakelijkheid laten versturen, zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder. Indien dit gewenst is, dient dit bij de bestelling duidelijk vermeld te worden. De consument/afnemer krijgt vervolgens via een E-mailbericht informatie over de meerkosten van deze verzendvorm. Deze meerkosten zijn voor rekening van de consument/afnemer. 
De standaard verzendkosten zijn altijd voor de verzendende partij. 

5. Garantie
Goedkopeproducten.eu garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende een maand na levering. Indien gewenst kan goedkopeproducten.eu de consument / afnemer, bij een defect, vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect.
Deze garantie is niet van toepassing indien:
       Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
       Er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
       Het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
       Goedkopeproducten.eu niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen; 

6. Aanbiedingen via E-mail
Door aanvaarding van onze voorwaarden geeft u ons toestemming, om u periodiek per E-mail te informeren over nieuwe producten en/of acties.  Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u ons daarvan in kennis stellen door middel van een E-mailbericht  aan info@goedkopeproducten.eu

7. Kortingen
Wij proberen onze prijzen altijd zo laag mogelijk te houden. Om de verzendkosten ook laag te houden verwijderen wij vaak de originele verpakking. De prijzen op www.goedkopeproducten.eu zijn altijd inclusief verpakkings-en verzendkosten binnen Nederland. Indien van één soort meerdere artikelen besteld worden, dan kunt u in een aantal gevallen gebruik maken van zogenaamde staffelkortingen. Indien deze mogelijkheid openstaat voor de door u bestelde artikelen, kunt u dat zien bij de artikelinformatie. Bij deze korting wordt de prijs van de artikelen automatisch aangepast in het winkelmandje.